Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w hotelarstwie

Rośnie świadomość nas-konsumentów. Na zakupy zabieramy płócienne torby, staramy się oszczędzać wodę, czasami rezygnujemy z samochodu na rzecz jazdy rowerem. Oceniamy społeczne zaangażowanie marek, z których korzystamy. Czy wobec tych wszystkich zmian Twój hotel ma strategię CSR?

Trochę za sprawą COVID-19 o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w branży hotelarskiej mówimy ostatnio więcej. Restauracje dzieliły się jedzeniem ze służbą medyczną, niektóre hotele zamieniały się w izolatoria, robiono zrzutki na środki ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia. Jednak czy akcje charytatywne można kłaść na równi z CSR?

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)?

Czy organizując tylko akcje charytatywne możesz mówić o sobie, że jesteś firmą społecznie odpowiedzialną? Nie do końca. CSR to pojęcie dużo bardziej rozległe.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) określana jest mianem filozofii bądź strategii zarządzania, której podstawą są dobrowolne działania przedsiębiorstw w obszarze uwzględniającym m.in. interesy społeczne, relacje ze wszystkimi grupami interesariuszy i aspekty ekologiczne.
Często słyszymy też o tym, że to sposób na minimalizowanie negatywnego oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie.

Norma ISO 26000, która porządkuje wiedzę w zakresie CSR i jest praktycznym przewodnikiem po zasadach CSR definiuje następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:
(1) ład organizacyjny,
(2) prawa człowieka (np. przeciwdziałanie dyskryminacji)
(3) stosunki pracy
(4) środowisko (np. korzystanie z odnawialnych źródeł energii)
(5) sprawiedliwe praktyki rynkowe (np. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji)
(6) relacje z konsumentami (np. uczciwe praktyki w zakresie promocji usług)
(7) zaangażowanie społeczne (np. edukacja w zakresie zdrowego odżywiania)

Dobre praktyki CSR w hotelarstwie

A jak od definicji CSR przejść do działania? Zacznijmy od planu i stworzenia strategii CSR. Jak wprowadzić społeczną odpowiedzialność biznesu do hotelu? Jakich narzędzi może używać branża hotelarska?

Kampanie społeczne – akcje, które mają na celu niesienie pomocy potrzebującym.

Duże brawa dla wszystkich, którzy nieśli pomoc medykom w trakcie trwania pandemii koronawirusa np. poprzez akcje przekazywania środków ochrony osobistej, dożywianie czy akcję „Hotele dla Medyków”.
Warto tu wspomnieć również o akcji organizowanej przez hotelarzy Hotel Super Heroes. Hotelarze wykupują cegiełki i poprzez udział w imprezie sportowo-integracyjnej wspierają Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. 

Działania na rzecz lokalnej społeczności – to praca na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje hotel

 • Tworzenie paczki w ramach akcji Szlachetnej Paczki w swoim regionie.
 • Dofinansowanie budowy boiska bądź sali gimnastycznej w szkole.
 • Współpraca z domami dziecka czy pomoc osobom niepełnosprawnym.
 • Współpraca z ośrodkami kultury.
 • Opracowanie The Code of Conduct, czyli Kodeks Postępowania, mający na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym (Grupa Hotelowa Orbis)

Działania proekologiczne – skierowane na ochronę środowiska

Programy dla pracowników – inwestycje w rozwój pracowników

 • Rozwijanie umiejętności poprzez szkolenia i programy edukacyjne np. coaching,
 • Prowadzenie przyjaznej polityki kadrowej,
 • Dofinansowanie zajęć sportowych lub prywatnej służby zdrowia,
 • Dbałość o prawidłowy przepływ informacji.

Wolontariat pracowniczy – dobrowolna praca pracowników

 • Pomoc pracowników hotelu przy remoncie domu dziecka,
 • Godzinny bezpłatny masaż dla matki z domu samotnej matki.

Jak wdrożyć społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w hotelu?

Zacznij od analizy działań hotelu we wszystkich ujętych wyżej aspektach. Zaplanuj rzeczy do poprawy, zadania, które trzeba zrealizować, działaj i sprawdzaj na bieżąco. Wciąż udoskonalając cały proces. Pomocne w tworzeniu strategii CSR będą na pewno dobre praktyki innych organizacji. Inspiruj się i zastanów się, co możesz wprowadzić do swojego hotelu.

Mówiąc o strategii nie myślę o potężnym dokumencie pdf na 300 stron. Plan CSR powinien być tak zaprezentowany, by był czytelny dla wszystkich pracowników. Być może uda się go przygotować nawet w formie graficznej. Zastanów się też, jakie odniesienie do strategii marketingowej i biznesowej będą mieć działania CSR. Strategia CSR nie powinna być oderwana od strategii biznesowej. Chęć maksymalizowania zysków musi iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Pamiętajmy też, że strategia CSR to część strategii biznesowej hotelu. I powinna być spójna z istotą działalności. Jeżeli na terenie obiektu prowadzisz stadninę koni to zastanów się czy można to wykorzystać do stworzenia programu hipoterapii dla dzieci z lokalnej społeczności. Niech działania, które podejmujesz będą spójne z obiektem i miejscem, w którym prowadzisz działalność.

Hotelowy raport społeczny

Jeszcze 20 lat temu wielu ekonomistów i liderów biznesu z niechęcią wypowiadało się o społecznej odpowiedzialności biznesu. 10 lat temu pisząc pracę magisterską na temat tego, jak CSR wpływa na wizerunek marki, nie miałam zbyt dużo przykładów do analiz. Dekadę temu, słowo to rozpoznawane było zazwyczaj w korporacjach z zagranicznymi udziałami. A dla wielu firm słowo odpowiedzialność biznesu kojarzyło się głównie z akcjami charytatywnymi. Jak jest teraz?

Jak czytamy na stronie www.gov.pl

„W Polsce, od 2018 r. ok. 300 polskich spółek jest zobowiązanych wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Od 26 stycznia 2017 r. obowiązują bowiem przepisy nowelizacji ustawy o rachunkowości (UoR) wdrażające do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE.”

Spokojnie, są to głównie duże spółki giełdowe i banki. W każdym razie, sporo większych firm, już praktykuje coroczne wydawania raportów odpowiedzialnych społecznie, tak robi BENEFIT SYSTEMS SA, SANTANDER BANK POLSKA, KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. i Orbis. Raporty możecie znaleźć tu: http://raportyspoleczne.pl/

Zawsze istnieje też pokusa by ciekawie napisany i przygotowany raport przesłać na konkurs Power of Content Marketing Awards (dawniej Szpalty Roku)!

Jaki wpływ na wizerunek marki hotelu ma społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Jest wiele głosów mówiących o tym, że CSR ma wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w oczach klientów. Dzięki strategii CSR rośnie również wiarygodność hotelu w oczach potencjalnych pracowników. Działania CSR mogą korzystnie wesprzeć promocję hotelu.

My jako społeczeństwo zmieniamy się. Młodzież wychodzi na ulice w ramach Strajków Klimatycznych. Małe dzieci segregują śmieci lepiej niż nie jeden dorosły. Inwestujemy w panele fotowoltaiczne. Chętnie składamy się na pomoc dla potrzebujących poprzez serwisy charytatywne. Skoro my się zmieniamy, to naturalne jest, że oczekujemy tego samego od marek, z których korzystamy. Oczywiście jest to proces powolny, bo ciągle nam daleko do ideału.

Podsumowanie

Podsumowując, w dłuższej perspektywie uważam, że opracowanie i wdrożenie strategii CSR w hotelu, to po prostu kwestia nie tylko pozytywnego budowania wizerunku, ale i większych dochodów. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być spójna ze strategią biznesową hotelu. Pamiętać też należy, że CSR to nie same akcje społeczne i działania proekologiczne, ale długoterminowy plan stawania się lepszą organizacją.

Zobacz również:

🏅 Konsultacje marketingowe dla hotelarzy

🚀 Marketingowy bełkot, czyli dlaczego Twoja oferta nie jest wystarczająco dobra?

🏆 Promocja i marketing hotelu na 10 różnych sposobów

♻️ Ekologia w hotelu

Usługi dla hotelu: